Phòng khám đa khoa

PHÒNG  KHÁM  ĐÔNG Y ÍCH NHÂN ĐƯỜNG Lương y  Nguyễn Quang Vinh